DMCA ziņojums

Šī veidlapa nodrošina efektīvu veidu autortiesību īpašniekiem ziņot par iespējamu autortiesību pārkāpumu. Šis paziņojuma veids atbilst Digitālās tūkstošgades autortiesību likumam (DMCA). Ja esat autortiesību īpašnieks, kurš uzskata, ka URL no mūsu vietnes norāda uz saturu, ar kuru tiek pārkāptas tiesības, nosūtiet mums derīgu noņemšanas paziņojumu par materiālu, ar kuru, iespējams, tiek pārkāptas tiesības. Tikai derīgi noņemšanas paziņojumi tiks ņemti vērā, pārbaudīti un pārskatīti. Ja paziņojums ir pilnīgs un nav citu problēmu, mēs no mūsu vietnes noņemsim iespējamo URL. Ja nevarat nosūtīt šo veidlapu tehnisku problēmu dēļ, lūdzu, nosūtiet tālāk prasīto informāciju pa e-pastu uz dmca@adultgameson.com

Lūdzu, ņemiet vērā: DMCA kā juridiskam dokumentam ir nepieciešams sniegt personas datus un juridiskus dokumentus, kurus vēlāk var izlikt un koplietot tiešsaistē.

ēdienkarte